Nieuws Actueel

Van der Laan praat met studenten in Maagdenhuis (video)

Van onze redactie 25 februari 2015

Bij het Maagdenhuis spreken later onder anderen de woordvoerders van De Nieuwe Universiteit.

Opkomst Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVb, is onder de indruk van de opkomst. Via Facebook gaven meer dan 1.500 mensen aan mee te lopen met de mars. ,,Het is nu echt wel duidelijk dat studenten en docenten meer inspraak en transparantie willen. Zolang het bestuur wel met ons praat, maar niet luistert, zullen we actie blijven voeren." De demonstratie wordt gesteund door zo'n 15 studentenorganisaties en (jongerenafdelingen van) politieke partijen.

Actievoerders lopen met trommels, toeters en vlaggen vanaf het Bungehuis aan de Spuistraat via een omweg naar het Maagdenhuis aan het Spui. Ze dragen borden met leuzen als 'Weg met het CVB. Alle macht aan studenten en docenten', 'Kleine groep hè Louise?!', 'Weg uit ons Maagdenhuis' en 'Meer inspraak, meer democratie'. Onderweg wordt onvermoeibaar gezongen, getoeterd, getrommeld en gescandeerd.

1.000 man ,,De steun voor onze ideeën is breder dan de Spuistraat, breder dan Amsterdam, maar leeft in heel Nederland", riep Noeri van den Berg, voorzitter van de ASVA studentenunie onder luid gejuich. Hij schat dat er ruim 1.000 mensen meelopen met de mars om hun steun te betuigen aan de roep om meer democratie in het hoger onderwijs.