Nieuws Actueel

Vandaag: Proefproces over schrappen huishoudelijke hulp

Van onze redactie 25 november 2014

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een zitting in Groningen. Het was de eerste keer dat Nederlanders die hun hulp kwijtraken hun gemeente hiervoor aanklagen.

De uitspraak van de rechter is van belang voor duizenden Nederlanders.

Individuele situatie niet bekeken Enkele tientallen gemeenten hebben aangekondigd dat zij in een klap per 1 januari alle huishoudelijke hulp voor hun inwoners afschaffen. Dantumadeel heeft dit gedaan zonder te onderzoeken of het Friese echtpaar daadwerkelijk zonder de hulp kan. De wet vereist echter dat naar de individuele situatie wordt gekeken. Dantumadeel wil dit onderzoek doen zodra mensen bezwaar maken tegen het besluit.

Inkomen​De Groningse bestuursrechter mr. P. Wijtsma toonde zich kritisch naar de gemeente. Het argument dat wie echt zelf geen hulp kan betalen, een beroep kan doen op de bijzondere bijstand, veegde hij van tafel. Het inkomen of vermogen van mensen mag geen rol spelen bij het al dan niet toewijzen van huishoudelijke hulp, zo leert jurisprudentie.

Het Friese echtpaar leeft volgens zijn advocaat van een AOW-uitkering en een klein pensioen. Ze bezitten een appartement, dat al jaren onverkoopbaar zou zijn. Ze krijgen nu huishoudelijke hulp van hun dochter, die toevallig zelf bij een thuiszorgorganisatie werkt. Het echtpaar dat anoniem wil blijven, werd op de zitting vertegenwoordigd door zijn dochter. Moeder heeft een hartkwaal en is incontinent. Vader ziet slecht door een oogziekte.

In 'Vandaag' licht de redactie een actueel onderwerp uit dat bijzondere aandacht verdient. Deze berichten worden gedurende de dag aangevuld en ververst.