Nieuws Actueel

Vandaag: Van Rijn betreurt problemen met pgb's

Van onze redactie 4 februari 2015

Sinds 1 januari is de Sociale Verzekeringsbank verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pgb's. Die worden niet langer op de rekening gestort van degene die hulp ontvangt, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de zorgverleners.

Chaos De omslag, een gevolg van de decentralisatie van de zorg naar gemeenteniveau, zorgt voor een chaos bij de SVB. Een groot deel van de salarissen is niet betaald. Ook is de organisatie en haar computersystemen slecht bereikbaar. De bank kan het werk niet aan, mede omdat alle aanvragen moeten worden gecontroleerd op geldigheid om fraude te voorkomen. Afgelopen weekeinde gaven honderden mensen kennis van hun ongenoegen via de hashtag pgbalarm op Twitter.

Bal bij hulpzoekers Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders en Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking, willen dat van Rijn 'de werkelijke oorzaken van de wanhoop en de onzekerheid bij pgb-houders en hun zorgverleners benoemd'. Zij vinden dat de staatssecretaris de bal teveel bij de hulpzoekers neerlegt. Die zouden de papieren voor de overdracht van het budget niet op tijd hebben doorgegeven, of de administratie niet op orde hebben. Dinsdag liet Van Rijn weten dat alle betalingen binnen twee weken binnen zullen zijn.

Kamerleden van SP, CDA en GroenLinks willen dat Van Rijn, naast het oplossen van de puinhoop, ook zijn excuses aanbiedt aan de pgb-houders. Het debat begint om circa 14.15 uur.

In 'Vandaag' licht de redactie een actueel onderwerp uit dat bijzondere aandacht verdient. Deze berichten worden gedurende de dag aangevuld en ververst.