Nieuws Actueel

Vandaag: VEH waarschuwt voor doden door gaswinning (video)

Van onze redactie 28 januari 2015

NAM-directeur Gerald Schotman zegde dat de Tweede Kamer vanmorgen toe tijdens een hoorzitting. De NAM wil voor de zomer alle problematische schadegevallen als gevolg van aardbevingen in kaart hebben gebracht en zo veel mogelijk schade hebben verholpen. ,,Het moet allemaal sneller, vriendelijker, ruimhartiger'', zei Schotman over de wijze waarop gedupeerden worden bijgestaan. De NAM 'voelt de verantwoordelijkheid' voor het gasdossier, aldus de directeur.

Van de in totaal 30.000 schadegevallen die zijn veroorzaakt door aardbevingen in Groningen, zijn 5.000 zwaarst beschadigde huizen geïnspecteerd. Het overgrote deel daarvan is inmiddels aangepast zodat ze geen risico meer vormen voor de bewoners. Op dit moment moeten nog circa 180 woningen worden gerenoveerd en aangepast.

De Tweede Kamer praat woensdag de hele dag over de aardbevingen in Groningen. Zowel experts als bewoners, bestuurders en de NAM komen aan het woord.

Wantrouwen Bij veel Groningers leeft veel wantrouwen tegen de overheid en de NAM. Onlangs lekte een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit waaruit bleek dat bij de besluitvorming over de aardgaswinning de veiligheid van bewoners nauwelijks een factor van belang is. Verantwoordelijk minister Henk Kamp noemde de bevingen enige tijd geleden, tot grote verontwaardiging van Groningers, 'a fact of life'.

Geen invloed op zwaarte Het kabinet heeft onlangs besloten de gaskraan iets dicht te draaien, naar 39,4 miljard kuub per jaar, om de risico's van aardbevingen te verkleinen. Schotman wijst er op dat de hoeveelheid opgepompt gas wel van invloed is op het aantal bevingen, maar niet op de zwaarte.

De Kamer is verdeeld over de vraag of de gaswinning verder omlaag moet. CDA, SP, GroenLinks en ChristenUnie vinden van wel.

Besluit aan overheid De NAM begrijpt de onrust in Groningen, maar dat betekent niet dat het bedrijf zelf de gaswinning vermindert. Volgens Schotman gaat de overheid over de vraag hoeveel gas er wordt gewonnen en niet hij.

,,Nederland profiteert ook van de gaswinning, dat maakt de afweging een publieke. Ik maak die afweging niet. Dat is niet mijn rol, maar de uwe en die van de minister'', hield Schotman de Kamerleden voor.

In 'Vandaag' licht de redactie een actueel onderwerp uit dat bijzondere aandacht verdient. Deze berichten worden gedurende de dag aangevuld en ververst.