Nieuws Actueel

Vandaag: Verbolgen reacties op rapport gaswinning (video)

Van onze redactie 18 februari 2015

Volgens de onderzoeksraad is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van inwoners van de provincie. Het belang van de winning stond op de 1e plaats.

Schaderisico De raad onderzocht de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen in de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014. Betrokken partijen waren onder meer het ministerie van Economische Zaken, Shell en GasTerra. Zij beschouwden risico's voor inwoners vooral als schaderisico dat vergoed kon worden en ,,het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar'', schrijft de onderzoeksraad. Het belang van de winning stond op de 1e plaats, aldus de raad.

De onderzoeksraad doet in zijn rapport een aantal aanbevelingen. Zo moeten de bij de gaswinning betrokken partijen erkennen dat ze tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van burgers in Groningen. Ook moet vanaf nu de veiligheid van de inwoners een belangrijke rol spelen bij besluiten over gaswinning, vindt de raad.