Nieuws Actueel

'Vanzelfsprekend dat politie demonstreert'

Van onze redactie 8 januari 2015

,,Het raakt ons allen. Ik beschouw dit als meer dan een aanslag op de journalistiek. Het is een grove aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de democratische rechtstaat. Het is onze taak om deze rechtstaat te beschermen'', aldus Bouman. ,,Daarom vind ik het vanzelfsprekend dat onze medewerkers vandaag herkenbaar als politie deelnemen aan deze manifestaties.''

Ook kopstukken van de politie doen mee. In Amsterdam zal politiechef Pieter Jaap Aalbersberg spreken en in Rotterdam politiechef Frank Paauw.