Nieuws Actueel

Vaste kracht sterft uit

Rik Nizet 19 mei 2014

Het aantal mensen dat werkt via een flexibel contract zal komende jaren verder toenemen. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau TNO in opdracht van uitzendkoepel ABU.

In 2007 omvatte 'de flexibele schil' van bedrijven gemiddeld ongeveer 20 procent van hun personeel, vorig jaar 25 procent en naar verwachting is dat in 2020 30 procent, schrijven de onderzoekers op basis van een enquête bij ruim 900 bedrijven. Het percentage ondernemingen dat flexibele contracten zegt in te zetten, is sinds 2007 wel licht afgenomen. De toename van het aantal flexkrachten wordt daarom vooral verwacht bij bedrijven die nu al met ZZP'ers, uitzend- of oproepkrachten werken.FlexibiliseringABU-directeur Jurriën Koops waarschuwt voor de gevolgen van deze toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. "Als straks één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan moeten wij met z’n allen goed nadenken hoe we Nederland hierop inrichten. We moeten ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom. Dat heeft consequenties voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s.''

VervoerDe laatste jaren is het aandeel vaste krachten in vrijwel alle sectoren afgenomen. Alleen in de de vervoerssector signaleerde TNO een kleine toename van het aandeel vaste contracten, maar de verwachting is dat komende periode ook hier sprake zal zijn van een terugloop.

HorecaVooral in de zorg en in de financiële wereld wordt op een grote toename van de flexibele schil van bedrijven gerekend. In de horeca, waar nu al meer dan de helft van het personeel als flexwerker aan de slag is, en in de bouw wordt daarentegen uitgegaan van een lichte daling.Specifieke kennisUit het onderzoek blijkt dat flexwerkers naast dat ze worden ingezet voor het opvangen van pieken in het werk, steeds vaker worden ingezet omdat er specifieke kennis ontbreekt.