Nieuws Actueel

Veehouder Kamphuis mag uitbreiden aan Tonnendijk in Vroomshoop

Van onze redactie 15 april 2015

Stal koeien Wouter Borre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand wil medewerking verlenen aan de plannen. Daarmee wordt het negatieve advies van de stadsbouwmeester genegeerd, omdat de eisen zoals die zijn opgenomen in de welstandsnota niet ideaal zijn voor de bedrijfsvoering.

Natuurbeschermingswet

Eerder heeft de provincie Overijssel al een verklaring van ‘geen bedenking’ afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet. Een en ander is opgenomen in de zogeheten ‘ontwerp-omgevingsvergunning’ voor de locatie Tonnendijk 93. Deze ontwerp-omgevingsvergunning ligt nu zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen eventueel een zienswijze indienen.

Het bedrijf van de familie Kamphuis gaat niet meer dieren houden. De nieuwbouw is noodzakelijk om de melktijd te kunnen verkorten: er wordt straks een nieuwe, moderne melkinstallatie aangelegd. En het bedrijf gaat stoppen met het houden van vleesstieren.

Foto: Wouter Borre