Nieuws Actueel

Veel klachten, maar niet bij het Meldpunt Oneerlijke Handel

Van onze redactie 29 november 2014

Vorige maand nog hield de Nederlandse Akkerbouw Vakbond een enquête onder de leden: de helft van alle aardappel- en groentetelers meldde klachten over de bedrijven die hun producten afnemen: rekeningen worden niet betaald of afnemers oefenen druk uit om de prijs te verlagen.

Supermarkten Het Meldpunt Oneerlijke Handel is vorig jaar als proef opgericht na de commotie over supermarkten die leveranciers onder druk zetten om de prijzen te verlagen.

Wie een klacht wil indienen bij het Meldpunt Oneerlijke Handel, moet zich eerst aanmelden. Opvallend is dat alle supermarkten en inkopers dat hebben gedaan, maar de boeren niet, op 2 coöperaties na. "Boeren zouden er bij de vergadering van hun coöperatie op aan moeten dringen dat ze zich aansluiten", zegt Klaas Johan Osinga van landbouworganisatie LTO. "Maar het gaat traag, er moet veel vergaderd worden voordat die beslissing valt."

Boeren geloven niet in het meldpunt, denkt Keimpe van der Heide, bestuurslid van de Akkerbouw Vakbond. "Wij pleiten voor een onafhankelijke instantie die serieuze sancties op kan leggen."