Nieuws Actueel

Veel zonnepanelen op sporthal Stroekeld in Rijssen

Van onze redactie 13 juli 2015

Zonnepanelen thinkstock

De raad van Rijssen-Holten stelde eind 2014 een ton voor de investering in duurzaamheid beschikbaar. Hiervoor zijn maatregelen getroffen bij sporthal De Stroekeld en het afvalbrengpunt in Holten. De 100.000 euro verdient de gemeente terug via de besparingen op de stroomkosten.

Besparingstraject In Rijssen-Holten zijn 23 gemeentelijke gebouwen geselecteerd, waarvoor een besparingstraject is gestart. Het doel is de CO2-uitstoot terug te dringen. "Ik ben blij dat we met de investeringen nu al voldoen aan doelstellingen die opgesteld zijn voor 2030", zegt wethouder Jan Aanstoot. "Bij mijn weten kan geen enkele gemeente in Nederland dat zeggen. En we zijn er nog lang niet, er is nog veel winst te behalen."

De doelstellingen zijn vastgelegd in een convenant van VNG en VROM, maar ook op Europees niveau zijn grotendeels dezelfde doelen vastgesteld. Hierbij gaat het om een reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen van 40 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990 en het gebruik van minstens 27 procent hernieuwbare of duurzame energie. Aanstoot: "Ik hoop dat dit inwoners en ondernemers inspireert om naar hun eigen situatie te kijken en waar mogelijk ook veranderingen door te voeren. En dat is niet alleen fysiek, ook gedrag speelt hierbij een grote rol".

Foto: Thinkstock