Nieuws Actueel

Veevoederfabrikant ForFarmers Hendrix Delden hekelt ontwerpbestemmingsplan

Van onze redactie 23 april 2015

For farmers emiel muijderman

Volgens de veevoederfabrikant met 50 werknemers houdt het ‘ontwerp’ geen rekening met de feitelijke situatie en de te verwachten ontwikkelingen. Voor ForFarmers Hendrix betekent dit dat er onvoldoende ontwikkelingsruimte is om nieuwe technologieën te kunnen toepassen en de concurrentiekracht te behouden.

AchterhaaldBovendien is het ontwerpbestemmingsplan ‘nu al achterhaald’, stelt de juriste van de onderneming. Dat komt omdat de huidige bebouwing al hoger is dan het bestemmingsplan toelaat. Het kan niet de bedoeling zijn, ook niet van de gemeente, dat een deel van de bebouwing weg moet, schrijft de juriste aan de gemeenteraad. Zij wil een bebouwingshoogte van 45 meter en voor 25 procent van het terrein een hoogte van 60 meter. Want het proces van een mengvoederfabriek heeft als kenmerk dat alle productie- stappen op verschillende verdiepingen boven elkaar worden uitgevoerd, staat in de zienswijze.

MilieucategorieForFarmers Hendrix wil ook in een zwaardere milieucategorie worden opgenomen dan in het ‘ontwerp’ wordt toegestaan. „Gelet op de strategische ligging van de locatie Delden en de ligging aan het water is een groei van het bedrijf in de toekomst een reële optie: het is onwenselijk dat het bestemmingsplan hierin een ‘beperking’ is.

Verbreding TwentekanaalDe veevoederfabrikant wil ook niet dat bedrijfsgrond de bestemming water kan krijgen voor de verbreding van het Twentekanaal. Daar valt ook de loskade onder en dat is voor ForFarmers Hendrix ‘onacceptabel’: „Zonder loskade kan een watergebonden bedrijf niet bestaan. Dit betekent te veel onzekerheid om de bedrijfsvoering op den duur voort te zetten.”

Het (ontwerp)bestemmingsplan geldt voor tien jaar. ForFarmers Hendrix noemt het jammer dat niet met ‘ons van te voren is besproken wat onze plannen zijn’.