Nieuws Actueel

Velp krijgt asielzoekerscentrum voor maximaal 240 mensen

Van onze redactie 14 november 2014

De zustersflat aan de Broekstraat 9 staat al geruime tijd leeg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil erin trekken omdat het te maken heeft met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal vergunninghouders en een vertraagde uitstroom naar gemeenten.

Daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een toenemend aantal vluchtelingen uit Syrië, Somalië en Eritrea.

Verantwoordelijkheid De gemeente Rheden laat weten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen en naar vermogen te willen bijdragen. Daarom wil zij meewerken aan het in gebruik nemen van het pand.

De gemeente en het COA houden op woensdag 26 november gezamenlijk een informatieavond voor buurtbewoners. Dat gebeurt in het restaurant van het Velpse ziekenhuis, dat tegenwoordig valt onder het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate.