Nieuws Actueel

Vera Bergkamp (D66) meest succesvolle Kamerlid van 2014

Van onze redactie 10 december 2014

Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Kamerstukken uitgevoerd door deze krant.

Al haar 16 plannen om een wetsvoorstel via een amendement aan te passen, kregen bijval. Ook 20 van haar 23 oproepen tot actie aan het kabinet (moties) haalden een meerderheid.

Daarmee houdt de voormalig voorzitter van COC Nederland haar collega's Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Otwin van Dijk (PvdA) achter zich. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven is 4e geworden, Steven van Weyenberg (ook D66) 5e. De winnaar van vorig jaar, SGP-leider Kees van der Staaij, eindigt ditmaal op plek 6.

In de top 10 staan 3 D66'ers, 3 PvdA'ers, 2 leden van de ChristenUnie en 2 SGP'ers.

Gedoogpartijen De gedoogpartijen uit het midden zijn oververtegenwoordigd in de top 10. Flankpartijen als SP en PVV kregen veel minder steun voor hun voorstellen. Zo dienden de socialisten het afgelopen jaar 155 amendementen in, waarvan er slechts 6 werden aangenomen. Van de 399 SP-moties werden er 60 aangenomen.

Ter vergelijking: van de 60 amendementen van D66 haalden er 41 de eindstreep, ruim twee derde. Ook werd meer dan de helft van de D66-moties aangenomen.