Nieuws Actueel

Verander je wachtwoord dag

Martijn Vervest 24 november 2014

Om te waarschuwen voor het gevaar van zwakke wachtwoorden is in samenspraak met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie het project Wachtwoord Bewust gestart. Bij dit initiatief is 24 november gekozen als jaarlijkse Nationale Verander Je Wachtwoorden Dag.Op wachtwoordbewust.nl kunnen mensen niet alleen controleren of hun huidige wachtwoord wel sterk genoeg is, maar zijn ook tips te vinden en worden handvatten gegeven hoe mensen een sterk wachtwoord kunnen bedenken en onthouden. Wachtwoord Bewust is een initiatief van Tweakers, de grootste technologie- en elektronicasite van Nederland, en wordt gesteund door onder meer het Openbaar Ministerie en Veilig Internetten.Zwakke wachtwoorden"Mensen moeten noodgedwongen steeds meer wachtwoorden onthouden en kiezen daarom in de praktijk vaak voor zwakke wachtwoorden", aldus Wilbert de Vries, hoofdredacteur van Tweakers. "Het meest gebruikte wachtwoord is bijvoorbeeld nog altijd 123456. Veel mensen gebruiken één wachtwoord voor verschillende diensten. Tweakers test niet alleen elektronicaproducten, maar schrijft ook veelvuldig over privacy, en over de gevolgen van hacks en het uitlekken van wachtwoorden. Met dit initiatief hopen we het gevaar van slechte wachtwoorden breder onder de aandacht te brengen en zo bij te dragen aan een veiliger internet."Internetveiligheid"Het Openbaar Ministerie steunt dit initiatief omdat het mensen daadwerkelijk kan helpen bij het vergroten van hun internetveiligheid", aldus Lodewijk van Zwieten, landelijk cyberofficier bij het Landelijk Parket. "We kunnen niet voorkomen dat wachtwoorden via bijvoorbeeld hacks op straat komen te liggen, maar Wachtwoord Bewust laat wel goed zien welke mogelijkheden mensen zelf hebben om actie te ondernemen."Risico"Uit onderzoek van GFK over awareness, gedrag en informatiebehoefte rondom cybersecurity, uitgevoerd in het kader van de Alert Online-campagne afgelopen oktober, blijkt dat veel Nederlanders nog steeds een risicogedrag vertonen met hun wachtwoordgebruik", aldus Marjolijn Bonthuis-Krijger, adjunct-directeur Veilig Internetten. "De wachtwoorden worden genoteerd op briefjes, voor meerdere accounts gebruikt en de meest gehanteerde strategie ten aanzien van het wijzigen van het wachtwoord, is dat er wordt gewacht totdat men een melding ontvangt. Er valt dus nog een wereld te winnen."