Nieuws Actueel

'Verbod inhouding loonstrook werkt averechts'

Van onze redactie 25 februari 2015

Het wetsvoorstel moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie en constructies waarbij werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, worden uitgebuit. De wet moet onderbetaling tegengaan en regelt dat lonen niet meer contant mogen worden uitbetaald. Het loon mag ook niet meer deels betaald worden als onkostenvergoeding. Werkgevers mogen boetes ook niet inhouden op het loon.

Onverzekerde migranten ABU stelt dat als inhoudingen van de loonstrook verdwijnen het malafide uitzenders en huisjesmelkers in de kaart speelt. Ook zou het voorstel er voor zorgen dat er straks veel meer onverzekerde arbeidsmigranten in Nederland rondlopen.

,,Bonafide ondernemingen worden door het wetsvoorstel stevig in de wielen gereden. Zij regelen naast een baan vaak ook huisvesting en zorgverzekering. Maar op een eenvoudige en zekere manier de kosten daarvoor op het loon inhouden, mag straks niet meer'', aldus de ABU. De huisvesting komt dan meer op het bord van gemeenten en woningcorporaties en de arbeidsmigrant moet zelf zijn zorgverzekering regelen.

Transparant ,,Inhoudingen moeten mogelijk blijven als ze schriftelijk overeengekomen zijn, op de loonstrook worden verantwoord en binnen wettelijke maximale grenzen vallen. Daarmee houden we het transparant en controleerbaar voor werknemers en handhavers en uitvoerbaar voor werkgevers'', stelt de belangenclub.