Nieuws Actueel

Verborgen belasting op kabels kost iedereen 20 euro

Van onze redactie 3 april 2015

Image 4215608

Een jaar eerder was dat nog 59 miljoen. De verwachting is dat deze verhoging zich doorzet en dat meer gemeenten met een dergelijke belasting komen.

1 miljoen De afgelopen jaren voerden steeds meer gemeenten deze heffing in. De gemeente Lingewaard haalde er in 2013 nog geen geld mee binnen, zat in 2014 op 5 ton en wil er dit jaar 1 miljoen mee verdienen. Ook buurgemeente Overbetuwe voerde de precarioheffing op kabels in de grond in.

Opdraaien​Alliander is verplicht deze heffing in haar tarieven door te berekenen aan al haar gebruikers. Dat betekent dat inwoners van bijvoorbeeld Arnhem of Nijmegen, waar geen precarioheffing bestaat, opdraaien voor de belasting die buurgemeenten opleggen. Zo betaalt elke gebruiker 20 euro via deze verborgen belasting.

Onnodig hoge kosten De directie van Alliander is fel gekant tegen deze sluipende verhogingen. Deze maken de kosten voor het transport van gas en elektriciteit onnodig hoog, vindt het bedrijf.

Het Ministerie van Economische Zaken kondigde in 2009 aan dat deze vorm van belastingheffen verboden zou worden. 6 jaar later is dit nog altijd niet ingegaan.