Nieuws Actueel

Verbouwen wordt makkelijker

Martijn Vervest 7 juli 2015

Architect groot

De nieuwe Omgevingswet is een stap dichterbij. De Tweede Kamer heeft 1 juli ingestemd met de wet die een einde moet maken aan de complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Zo wordt het voor ondernemers veel makkelijker om hun bedrijfspand uit te breiden of te verbouwen en komen er kortere procedures.Minister Schultz van Haegen is blij : “De wet is tot stand gekomen in samenwerking met de koepels, overheden, het bedrijfsleven en vele anderen betrokken partijen. Dankzij de Omgevingswet hebben we straks 1 loket en 1 vergunning, doordat 26 sectorale wetten opgaan in deze wet. De wet gaat niet uit van verboden, maar nodigt juist uit tot ontwikkeling.”Voordelen op een rijWat levert de Omgevingswet concreet op, aldus de minister?– "Van 26 wetten naar 1 wet– We brengen 5000 wetsartikelen terug naar 350 wetsartikelen– We brengen 120 ministeriële regelingen teruggebracht naar 10– We brengen 120 algemene maatregelen van bestuur terug naar 4– We hebben één wet voor de hele leefomgeving– De wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op te lossen– Van meerdere bestemmingsplannen naar slechts één omgevingsplan"Tijdelijk wijzigen bestemmingsplanDankzij de Omgevingswet wordt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. De procedure voor bijvoorbeeld het tijdelijk verplaatsen van winkels gedurende een verbouwing duurde voorheen 26 weken. Dat biedt weinig flexibiliteit. Zo’n bestemmingsplanwijziging moet straks in 8 weken afgerond kunnen zijn.Vergunningvrij bouwenTevens kunnen bewoners en bedrijven kunnen eenvoudiger aan- of uitbouwen en bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt toegestaan om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.Experimenteren wordt mogelijkDe omgevingswet maakt het straks mogelijk om meer te experimenteren. Het kan dat nieuwe technische ontwikkelingen op de grenzen van de regelgeving stuiten. In dat geval biedt de experimenteerbepaling uitkomst. Deze bepaling geeft vernieuwingen een kans door eerst te onderzoeken of ze een verbetering zijn. Positieve ervaringen met het experiment kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving.Wet in 2018 in werkingHet succes van deze enorme stelselherziening zit in de uitvoering. Om de wet ook daadwerkelijk in werking te laten treden in 2018 is het belangrijk dat er nu al wordt gestart met de implementatie. Het Rijk heeft samen met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen al overeenstemming bereikt over de inhoud en organisatie van de implementatie van de wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursakkoord dat zij 1 juli met elkaar hebben ondertekend.Lees verder...