Nieuws Actueel

Verdeeldheid op ArtEZ over toekomst jazz & pop-opleiding

Van onze redactie 21 april 2015

Art EZ Toma Tudor

De kwestie, die met name in Enschede tot grote onrust heeft geleid onder studenten en docenten, is inmiddels voorgelegd aan een interne geschillencommissie. Het geschil tussen college van bestuur en hogeschoolraad heeft tot gevolg dat de besluitvorming over de verhuizing dreigt te worden vertraagd. Onder meer voor de aanmelding van nieuwe studenten voor het nieuwe studiejaar kan een vertraging grote gevolgen hebben.

Geen commentaar

Voorzitter Rick Steggerda van de hogeschoolraad wil niet inhoudelijk op het conflict reageren. Volgens hem vinden er tussen het CvB en de HR op dit moment nog besprekingen plaats. „Hangende dit overleg zeggen we niets. Daar zullen we ons de komende weken als raad ook aan houden.”

Nieuwe directeur

Er was ook nog goed nieuws te melden over ArtEZ. De school voor kunsten heeft Marc Bouwmeester aangesteld als nieuwe directeur van de AKI. Hij is de opvolger van Ronald Kox.

Foto: Een poster op ArtEZ, 'Where is our jazz?' (Toma Tudor)