Nieuws Actueel

'Verdenking meineed Möllenkamp terecht'

Bram de Vrind 22 oktober 2015

Hubert mollenkamp huis altea

Hubert Möllenkamp, voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, had ervoor kunnen kiezen geen antwoord te geven op de vraag van de parlementaire enquêtecommissie of hij steekpenningen had aangenomen. "Hij had kunnen zeggen dat hij liever geen antwoord wilde geven gelet op de lopende strafzaak of hij had kunnen vragen om een besloten verhoor", zei de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 65-jarige Möllenkamp ervan dat hij vorig jaar onder ede heeft gelogen tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties en vervolgt hem daarom voor meineed. De oud-topman verklaarde destijds dat hij nooit steekpenningen heeft aangenomen.

Möllenkamps advocate Petra van Kampen vroeg de rechtbank voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling het OM niet-ontvankelijk te verklaren op dit punt. De commissie had deze vraag volgens haar niet mogen stellen, omdat hij geen toegevoegde waarde had voor het onderzoek en de kans op een eerlijk strafproces ontnam. Ze vermoedde dat het OM en de commissieleden onder een hoedje hebben gespeeld. "Hij kon zich niet beroepen op zijn zwijgrecht en bevond zich daardoor in een dwangpositie. Voor het oog van de camera kon heel Nederland meekijken."

Volgens de officier liep Möllenkamp weliswaar het risico op gijzeling als hij niet de waarheid sprak tegen de commissie, maar lag dit in deze zaak niet voor de hand. "Het was wel degelijk zinvol geweest als hij zich voorafgaand aan het verhoor met een advocaat had gebogen over wat voor antwoord hij had kunnen geven als deze vraag hem zou worden gesteld."

Voor zover bekend is het de eerste keer dat iemand wordt vervolgd voor meineed tegenover een parlementaire enquêtecommissie, die ook verdachte is in een strafproces. De rechtbank beoordeelt de kwestie pas in het eindvonnis.

Möllenkamp, die in 2009 door Rochdale werd ontslagen, staat ook terecht voor belastingfraude en witwassen van onder meer geldbedragen, auto's en onroerende goederen. Ook zijn vrouw en twee zakenpartners staan terecht.