Nieuws Actueel

'Verlaag lasten op arbeid'

Bram de Vrind 15 mei 2014

De lasten op arbeid moeten omlaag om ervoor te zorgen dat werkgevers sneller mensen in dienst nemen. Daarvoor pleitte vakorganisatie CNV donderdag in een reactie op de teleurstellende economische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)."De economische groei komt maar steeds niet op gang, mede daardoor blijft de werkloosheid op een onaanvaardbaar hoog niveau", zei CNV-voorzitter Maurice Limmen. "De lasten op arbeid moeten omlaag, we moeten werkgevers prikkelen om mensen niet pas in 2015, maar nu al in dienst te nemen."Limmen noemde een tijdelijke verlaging van de werkgeverspremies als mogelijkheid om de banengroei te stimuleren. Ook een verlaging van de lage belastingschalen zou volgens de CNV-voorman kunnen helpen. "We zullen maatregelen moeten bedenken die echt nieuwe banen creëren, of banen terugbrengen naar Nederland."