Nieuws Actueel

Verloren rechtzaak omtrent verborgen asbest heeft financiële gevolgen voor De Woonplaats

Van onze redactie 28 november 2014

Over de kosten van de sanering heeft Reko een rechtszaak tegen woningcorporatie De Woonplaats gewonnen. De corporatie vond alle asbestsanering onderdeel van de offerte. Ook nu er sprake is van veel meer asbest dan verwacht. De sloper heeft met succes dat standpunt bestreden. De rechter schaart zich achter Reko, dat alleen de sanering van zichtbaar asbest en onderzoek naar verborgen asbest in het bestek is opgenomen. Afronding sloopNog los van de strijd om de kosten is de kans zeer groot dat de sloop van het Woonplaats-deel van Boswinkel nu niet meer voor 1 april is afgerond. Daardoor wordt het ook onzeker of het lukt direct na de zomervakantie van 2015 met nieuwbouw te beginnen. „We gaan nu eerst samen de kosten van deze extra asbestsanering in kaart brengen. Daarna praten we over de verdeling wie wat gaat betalen. We hebben er vertrouwen in dat we er met Reko uitkomen,” schetst woordvoerder Gerdien Gelderman van De Woonplaats. „We moeten dan inventariseren wat de gevolgen zijn voor de planning.” Financiële gevolgenZe benadrukt dat het ‘fijn is’ dat er met de uitspraak van de rechter duidelijkheid is. Al trekt De Woonplaats aan het kortste eind, met mogelijk vergaande financiële gevolgen. De kosten van de sanering van verborgen asbest zouden tussen de vijf ton en een miljoen euro bedragen. Dat is nog exclusief de verwijdering van asbest in de 77 grondgebonden woningen van De Woonplaats die eveneens worden gesloopt. Die sanering heeft Reko al 164.000 euro gekost. Dat is exclusief de extra asbest die mogelijk nog in deze woningen zit.