Nieuws Actueel

Verplaatsing ijzerhandel binnen Oldenzaal bijna rond

De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar het lijkt erop dat de gemeente een akkoord heeft bereikt met metaalhandelaar Hans Linders over sluiting van zijn bedrijf aan de Loweg in Oldenzaal. Komende maandag wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet van 65.000 euro te verlenen voor de verplaatsing van het metaalafvalbedrijf naar de Schelmaatstraat.

Van onze redactie 8 december 2015

Oud ijzer Wim Corduwener

Als dat inderdaad gaat gebeuren komt er een eind aan het jarenlange juridische getouwtrek tussen Linders, de gemeente en aanwonenden aan de Oude Ootmarsumsestraat. Behalve het opslaan van materialen, handelde Linders jarenlang in oud ijzer. De activiteiten aan de Loweg, een terrein dat hij huurde van de gemeente, bestonden ook uit het bewerken en verwerken van metaal, alsmede het sorteren en de overslag ervan.

OverlastEnkele buren van Linders stapten naar de rechtbank. Volgens hen veroorzaken deze ‘bedrijfsmatige activiteiten’ veel overlast en zou Linders zich niet houden aan het geldende bestemmingsplan. Uiteindelijk sommeerde de gemeente hem om te stoppen met alle activiteiten die niet met ‘opslag’ te maken hebben.

‘Om het dossier voor het bedrijf en de gemeente te kunnen sluiten’, meldt het college, wordt nu ingezet op een verplaatsing. Volgens de gemeente heeft Linders een nieuwe locatie gekocht aan de Schelmaatstraat (het oude pand van de firma Vlutters) en wil hij de huur aan de Loweg beëindigen.

TegemoetkomingZodra Linders ermee instemt dat de gemeente hem de huur opzegt, ontvangt het bedrijf een bijdrage van 65 mille. Een tegemoetkoming in de verplaatsing- en de herinrichtingskosten die de ondernemer moet maken. De helft van dit bedrag wordt beschikbaar gesteld na instemming met de opzegging en na het raadsbesluit om dit krediet te verlenen. Het resterende deel wordt beschikbaar gesteld na de oplevering van het terrein aan de Loweg.

Foto: Oud ijzer (Wim Corduwener)