Nieuws Actueel

Verrassing op je eerste loonstrook van 2015

Martijn Vervest 2 januari 2015

In de eerste salarisberekeningen van 2015, die Van Winssen Personeel en Salaris heeft gemaakt, zijn opvallende verschillen te zien ten opzichte van 2014. De eerste loonstrook in 2015 laat voor de meeste werkenden een aantrekkelijke plus zien. Vakantiegeld en overwerken levert in 2015 echter, voor vrijwel iedereen, beduidend minder op.De daling van het netto loon bij de lagere lonen wordt veroorzaakt door een verhoging van het tarief voor de 1e schijf met 0,25% en een foutje in de loonbelastingtabellen. Bij de hogere inkomens stijgt het netto loon als gevolg van de verruiming van de belastingschijf van 42% en een verhoging van de arbeidskorting. “Deels is het een ´sigaar uit eigen doos´, omdat van vakantiegeld in 2015 veelal netto minder over blijft dan in 2014” aldus Roel van Winssen van Van Winssen Personeel en Salaris uit Beuningen. De loonkosten voor de werkgever dalen gemiddeld ongeveer 0,6%. In deze globale berekening is geen rekening gehouden met gewijzigde pensioenpremies.Netto loon DGA in 2015De Directeur Groot Aandeelhouder gaat er in januari 2015 netto fors op vooruit. De verschillen worden net als bij de “normale” werknemers veroorzaakt door gewijzigde belastingschijven. De stijging van het netto loon wordt echter nog versterkt omdat de Zvw premie voor de DGA met 0,55% is verlaagd. Ook bij DGA’s is ten dele sprake van een ´sigaar uit eigen doos´, omdat ook bij hen van vakantiegeld in 2015 netto minder over blijft dan in 2014.Netto minder vakantiegeldBijna iedereen houdt in 2015 van vakantiegeld netto minder over dan in 2014. Vanaf € 1750,- vakantiegeld is het netto vakantiegeld minimaal 4% lager en dit verschil kan oplopen tot bijna 11% bij een vakantiegeld van ongeveer € 4000,-. Datzelfde effect treedt ook op bij bijvoorbeeld overwerk, een bonus en ander loon dat volgens het bijzonder tarief wordt belast. Om naheffingen in de inkomstenbelasting (deels) te voorkomen wordt bij de inhoudingen rekening gehouden met afbouw van arbeidskorting en algemene heffingskorting. In 2014 was dat niet goed in de loonbelastingtabellen verwerkt waardoor enkele miljoenen Nederlanders een naheffing krijgen in de loop van 2015.