Nieuws Actueel

Versoepeling PFAS-norm moet bouwcrisis bezweren

Er mogen vanaf eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk meer kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde of slib zitten dan nu is toegestaan. Door de huidige, strenge regels zitten veel bagger- en bodemprojecten momenteel op slot. Daar wil het kabinet een einde aan maken via een soepeler maar nog altijd ‘veilige’ norm.

Van onze redactie 29 oktober 2019

Bouwcrisis pfas

Verplaatsing van grond loopt ernstige vertraging op, mede doordat de testcapaciteit op PFAS beperkt is. | Foto: ANP

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) laat het RIVM versneld op basis van recente metingen bekijken met hoeveel de huidige strenge PFAS-norm kan worden verruimd, meldt AD. De bewindsvrouw schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: ,,Er lopen wetenschappelijke onderzoeken om definitieve normen te kunnen vaststellen. Met deze stap geef ik mede invulling aan de wens van de Kamer om waar mogelijk de onderzoeken te versnellen en hiermee zoek ik actief binnen de verantwoorde kaders naar de redelijke ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden."

Kalf al verdronken

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen de brief over PFAS van staatssecretaris Van Veldhoven 'een klein lichtpuntje en in lijn met wat wij hebben bepleit.’ Volgens de organisaties kunnen we alleen niet wachten tot 1 december en moet met onmiddellijke ingang een oplossing komen om faillissementen te voorkomen. ,,Vier weken is politiek gezien misschien snel, maar ondernemers hebben die tijd niet meer. Dan is het spreekwoordelijke kalf al verdronken. Wat ons betreft geeft de staatssecretaris morgen op het Malieveld al meer helderheid aan de duizenden ondernemers en introduceert ze de norm," aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een groep van ruim 6000 chemische stoffen - waaronder het bekende GenX - die al decennia worden toegepast in industriële processen. Ze komen voor in vele producten zoals verf, blusschuim, pannen en kleding.

Meer weten over de PFAS en waarom dit stofje de bouw platlegt? Hier lees je zes vragen én antwoorden zodat je op de hoogte bent van de PFAS-problematiek.

Onverwoestbaar

Probleem is echter dat deze stoffen onverwoestbaar en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige varianten is ook al aangetoond dat ze giftig zijn. Door het wijdverbreide gebruik de afgelopen tientallen jaren worden PFAS inmiddels in bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen.

Dus kwam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen juli met een voorlopige PFAS-norm. Die houdt in dat afgevoerde grond of baggerslib alleen nog bij landbouw en in de natuur op de bodem mag worden gestort als de concentratie PFAS niet hoger is dan 0,1 microgram per kilo – tenzij de bodem al viezer was. Een waarde die de staatssecretaris destijds zelf in een Kamerbrief ‘uit voorzorg terughoudend’ noemde.

Dramatisch

De gevolgen zijn dramatisch: 70 procent van alle baggerwerkzaamheden in Nederland zou volgens brancheverenigingen momenteel stil liggen. Verplaatsing van grond loopt ernstige vertraging op, mede doordat de testcapaciteit op PFAS beperkt is.

Er gloort volgens het kabinet een oplossing. Uit metingen blijkt dat er nog ruimte over is voor bedrijven om ‘maximaal en zo snel mogelijk’ grond naar landbouw en natuur te verplaatsen, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.

We kunnen PFAS niet uit de grond toveren, maar we kunnen ook heel veel wèl

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu)

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het ‘een belangrijke eerste stap en een goed signaal’ dat de staatssecretaris ‘met spoed in het geweer komt’. ,,Wij hebben dit steeds bepleit met de meer dan veertig partijen achter de actie morgen,’’ benadrukt woordvoerder Edwin van Scherrenburg. Woensdag staat een protest in Den Haag gepland tegen de stikstof- en PFAS-problematiek.

Het is volgens de organisaties wel zaak om goed te kijken naar de termijn waarop het RIVM kan komen met de nieuwe kaders voor PFAS. ,,December is nog steeds erg ver voor sommige ondernemers waar het water letterlijk aan de lippen staat, terwijl het werk stilligt."