Nieuws Actueel

'Verwijderverzoek moet geheim blijven'

Van onze redactie 28 november 2014

De richtlijnen zijn opgesteld om houvast te bieden in hoe zoekmachines moeten omgaan met het 'vergeetrecht'. Hierin valt te lezen dat de toezichthouders het niet nodig vinden dat zoekmachines als Google contact opnemen met webmasters als er een verzoek is ingediend om zoekresultaten te verwijderen. Hier is geen juridische basis voor en zo'n verzoek is bovendien een kwestie tussen de gebruiker en de zoekmachine, aldus WP29.

Het zogeheten 'vergeetrecht' bestaat sinds mei van dit jaar na een uitspraak van het Europese Hof. Dat geeft burgers het recht om zoekmachines te vragen ongewenste zoekresultaten te verwijderen. WP29 vindt dat de zoekmachines wel een algemene melding kunnen geven dat er zoekresultaten ontbreken, mits uit de bewoording niet is af te leiden dat dit het gevolg is van het verzoek van één individu.

Het 'vergeetrecht' geldt overigens niet voor publieke figuren als bekendheden, politici en topmannen in het bedrijfsleven.