Nieuws Actueel

Verzekeraars zien kansen in pensioenmarkt

Van onze redactie 26 november 2014

De grootste Nederlandse levensverzekeraars hebben bij DNB een plan van aanpak moeten inleveren waarin ze aangeven hoe ze denken toekomstbestendig te blijven. ,,Traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig'', stelt de toezichthouder.

De verzekeringsmarkt, exclusief de zorg, laat sinds 2008 al een krimp zien in premievolume. Die is volgens DNB vrijwel volledig toe te schrijven aan de individuele levensverzekeringen. De andere deelmarkten zijn qua omvang relatief stabiel gebleven. De Nederlandsche Bank verwacht dat deze trend de komende jaren zal doorzetten.