Nieuws Actueel

Verzet rechters tegen doorspelen datagegevens

Van onze redactie 5 november 2015

Image 5407942

Het gemak waarmee Nederland in de toekomst gegevens aan het buitenland wil overhandigen, is tegen het zere been van rechters. De Raad voor de Rechtspraak adviseert tegen een nieuwe wet van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.Door de wet kunnen niet alleen gegevens over verdachten, maar ook informatie over Nederlanders die géén verdachte in een strafrechtelijk onderzoek zijn in sommige gevallen ongemerkt worden overgedragen. Vooral gegevens van servers en internet- en telefoontaps baren de rechtspraak zorgen.'Enorme hoeveelheden data'Op Nederlandse servers bevinden zich 'enorme hoeveelheden data, van vele miljoenen burgers en bedrijven', waarvan op voorhand 'moeilijk of niet in te schatten is welke gegevens, en van wie, van belang kunnen zijn voor een strafrechtelijk onderzoek', schrijft de raad in een brief aan Van der Steur.Bovendien hoeft er in een aantal gevallen geen rechter aan te pas te komen, voordat informatie wordt overgedragen. Ook niet als er twijfels zijn of het wetboek wel toestaat dat gegevens naar het buitenland worden gesluisd. 'In de nieuwe wet wordt niet genoeg gekeken of het verzoek om informatie wel in verhouding staat tot de verdenking,' aldus de Raad voor de Rechtspraak.Nu kan een rechter-commissaris dat nog toetsen, zonder dat de informatie al naar het buitenland wordt doorgesluisd. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, wordt dat onmogelijk. ,,Uit het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, volgt dat in sommige gevallen gegevens zonder enige rechterlijke controle of toetsing aan andere landen kunnen worden overgedragen, terwijl de Europese richtlijn rechterlijke toetsing wel mogelijk maakt,'' zegt Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak.