Nieuws Actueel

Verzet tegen meer erfbelasting familiebedrijf

Merlijn Ensing 30 april 2014

De VVD heeft bezwaren tegen een plan van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) om familiebedrijven zwaarder te belasten. Tweede Kamerlid Helma Neppérus liet woensdag weten dat zij "niet zit te wachten'' op deze maatregel. "Ondernemers vormen de ruggengraat van de economie.''

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien het voornemen van Wiebes niet zitten. Zij zeggen "verbijsterd'' te zijn over de "proefballon'' van de bewindsman.

Wiebes overweegt bestaande vrijstellingen voor erfgenamen van familiebedrijven te beperken, heeft hij aan de Kamer geschreven. De erfgenamen zouden dan fors meer belasting moeten betalen. Volgens de werkgevers is dat "een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van deze bedrijven''.

De VVD wil dat het hele belastingstelsel wordt herzien, onderstreept Neppérus. Dat moet per saldo leiden tot een lastenverlaging voor zowel bedrijven als burgers.

BelastingverlagingEen woordvoerder van Wiebes laat weten dat er geen voornemens zijn om de bedrijfsopvolgingsregeling in deze kabinetsperiode aan te passen. Wel bereidt het kabinet een brede herziening van het belastingstelsel voor, die gepaard zal gaan met belastingverlaging voor burgers en bedrijven.