Nieuws Actueel

Vestia treft miljoenenschikking met ABN AMRO

Van onze redactie 19 oktober 2015

Image 5351041

De woningcorporatie die een paar jaar terug bijna ten onder ging, dreigde eerder met een rechtszaak omdat ze bepaalde correspondentie en documenten wilde inzien over door de bank verstrekte risicovolle financiële producten.

Vestia, een van de grootste corporaties van ons land, kwam in 2012 in de problemen door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Het bedrijf ging voor ruwweg 2 miljard euro het schip in. Vestia zocht informatie om eventuele claims te onderbouwen. ABN AMRO weigerde de documenten echter te verstrekken.

Tevreden

Het bestuur van Vestia is tevreden met het resultaat. Het noemt 55 miljoen euro ,,een fors bedrag", dat zal bijdragen aan het ,,duurzaam financieel herstel" van Vestia.

Volgens een woordvoerder van Vestia is het niet uitgesloten dat de corporatie bij meerdere banken claims gaat indienen. Eerder werd al bekend dat alle circa vierhonderd derivatencontracten van Vestia opnieuw tegen het licht worden gehouden. ,,Vestia voelt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om schade te verhalen op diegenen die naar de mening van de corporatie direct of indirect hebben bijgedragen aan dit derivatendebacle."