Nieuws Actueel

Vier Achterhoekse gemeenten en Haaksbergen trekken stekker uit werkvoorzieningschap Hameland

Van onze redactie 5 mei 2015

Hameland TC Tub

Belangrijkste reden is de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015. De vijf gemeenten (Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Haaksbergen) gaan deze wet niet samen uitvoeren. Haaksbergen kiest namelijk voor de Regio Twente, zodat het bestaansrecht van Hameland komt te vervallen.

WerknemersOp dit moment werken er bij Hameland ruim 1.500 SW-medewerkers, waarvan circa 1.300 met een vast dienstverband. Voor medewerkers met een Wsw-indicatie en een vast dienstverband verandert er qua arbeidsvoorwaarden niets. Als Hameland wordt opgeheven, dan betekent dat niet dat zij zonder werk of loon komen te zitten. De vijf gemeenten zijn verplicht om de bestaande rechten en plichten te respecteren. Feitelijk worden de gemeenten vanaf 1 januari 2016 weer zelf werkgever van de SW-medewerkers, die ook in deze nieuwe situatie begeleid worden in en naar werk.

Het kaderpersoneel van Hameland (62 fte) krijgt zoveel mogelijk een plek in de nieuwe organisatie, maar niet iedereen zal zijn of haar baan kunnen behouden. Bijvoorbeeld controllers, administratiemedewerkers en human resource managers moeten zodoende vrezen voor hun baan. Voor zover mogelijk worden ze van werk naar werk begeleid. Mochten de gemeenteraden instemmen met het voorstel van de colleges van B en W, wordt er begonnen met het maken van een sociaal plan. SDOADe gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kopen de begeleiding van de SW-medewerkers die gedetacheerd zijn per 1 januari 2016, of zoveel eerder als mogelijk, hoogstwaarschijnlijk in bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Het is de bedoeling dat de werkcoaches van Hameland zo veel als mogelijk gekoppeld blijven aan de SW-medewerkers. De gemeente Haaksbergen zal later dit jaar besluiten door wie de gedetacheerde SW-medewerkers uit deze gemeente vanaf 1 januari 2016 worden begeleid. De gemeente Haaksbergen heeft vorig jaar overigens al besloten om qua arbeidsmarkt voor de Regio Twente te kiezen.