Nieuws Actueel

Coalitie op ramkoers met christelijke oppositie

Van onze redactie 10 november 2015

Image 5427844

De coalitie hoopt nog altijd zaken te kunnen doen met CDA, ChristenUnie en SGP. Maar de steun van het christelijke partijtrio is verre van gratis: zij eisen vooral dat het kabinet flink snoeit in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), een belastingvoordeel voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. Oppositie onderling oneensOnderling zijn de drie oppositiepartijen het overigens niet eens, zo blijkt uit de voorstellen die zij hebben ingediend. Het CDA wil 300 miljoen euro op de IACK korten, om met die opbrengst de kinderbijslag te verhogen. Daar profiteren ook niet-werkende ouders van. ChristenUnie en SGP stellen op hun beurt voor om komend jaar 240 miljoen euro op de combinatiekorting te bezuinigen, oplopend tot 420 miljoen euro in 2023. Het duo wil dat geld gebruiken om uitsluitend kostwinners tegemoet te komen, omdat die relatief veel belasting betalen ten opzichte van tweeverdieners. Het instrument dat zij daarvoor kiezen is op korte termijn de overdraagbare heffingskorting, in de volksmond ook wel de aanrechtsubsidie genoemd, te verhogen. Kostwinners gaan er daardoor 650 euro per jaar op vooruit ten opzichte van tweeverdieners.BanenBeide voorstellen uit christelijke hoek steken als een graat in de keel van VVD en PvdA. Zij willen liever niet tornen aan de IACK, omdat deze fiscale stimulans volgens de modellen van het Centraal Planbureau veel banen oplevert. ,,Ik zie geen voorstellen bij de oppositie die het gaan halen," zei VVD-leider Halbe Zijlstra gisteren aan de vooravond van het finale debat in de Kamer, dat vandaag wordt afgerond. PvdA-leider Diederik Samsom noemde de voorgestelde wijzigingen van de oppositie 'wat al te ruig'. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt betoogde gisteravond in zijn inbreng dat de IACK een 'overschat instrument is', dat door het kabinet ten onrechte wordt gezien als het 'toverdrankje van Asterix en Obelix'. Volgens hem zou een bezuiniging op de combinatiekorting helemaal niet zo veel banen kosten. D66 bestrijdt dat. Die partij wil de IACK juist verder verhogen en vergelijkt de bezuiniging die CDA, ChristenUnie en SGP voorstellen met een 'banenboete'. VergroeningStaatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) is de man die uiteindelijk voor elkaar moet boksen dat de coalitie zicht houdt op een meerderheid in de Eerste Kamer. Tot dusver heeft hij officieel nog geen voorkeur uitgesproken voor de christelijke partijen: er is ook nog een route die loopt via verdere vergroening van het belastingstelsel. Vooral D66 en GroenLinks zitten op die lijn. Wiebes' eigen VVD moet hier echter niets van hebben. Voorafgaand aan het debat zei Wiebes dat het de kunst is 'de steun van de ene partij binnen te halen zonder de ander van tafel te jagen'. Vandaag moet blijken of hem dat lukt.