Nieuws Actueel

Vijfde van kantoren in Doetinchem staat leeg

Van onze redactie 10 juni 2015

Te huur kantoor ANP

Doetinchem bespreekt de leegstand in het zogeheten Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2015, waarin alle financiële ontwikkelingen van de Doetinchemse bouwprojecten worden beschreven. Landelijk staat 5 procent van de kantoren leeg, in Doetinchem is dat 18 procent.

Een direct gevolg van het grote aanbod kantoren is dat Doetinchem de kantorenlocatie Hamburgerbroek Zuid definitief afstoot. Dit terrein ligt schuin achter het NS-station. De Belastingdienst en Rabobank hebben er kantoren gebouwd. Op Hamburgerbroek Zuid is nog 1,1 hectare bouwgrond te koop. Omdat er in de afgelopen jaren al geen bouwgrond meer is verkocht is 0,3 hectare toegevoegd aan de parkeerplaats achter het station.

Hamburgerbroek Zuid is locatie voor grote kantoren, maar vraag is er niet. „Dat zien we in de nabije toekomst ook niet meer gebeuren”, zegt de Doetinchemse wethouder Henk Bulten van Financiën. „We hebben naar een groot aantal bouwprojecten gekeken en onderzocht wat er zou gebeuren als we met die projecten zouden stoppen, omdat we daar geen ontwikkeling meer zien.”Doetinchem zoekt verder naar een invulling van leegstaande kantoorpanden. „Daar moet je goed naar kijken, want van alle lege kantoorpanden appartementencomplexen maken is ook niet de oplossing”,

Behalve Hamburgerbroek Zuid sluit Doetinchem het project Grondwallen Bedrijvenweg. Hier ligt al jaren een stuk bouwgrond braak. De gemeente verwacht dat daar de komende jaren geen grond verkocht zal worden.Naast deze wil de gemeente Doetinchem projecten de Veemarkt, Bethlehemstraat Gaanderen, ‘’t Brewinc, Wijnbergen bedrijventerrein, Verhuelsweide en Saturn afsluiten. Deze bouwprojecten zijn nagenoeg verkocht op enkele kavels na.

FOTO: ANP