Nieuws Actueel

'Vijftigers komen vaker geld tekort'

Caroline Spilt 27 maart 2015

Geldproblemen ouderen groot

Steeds meer vijftigers zijn financieel kwetsbaar, meldde ING vrijdag. Een kwart van de mensen rond de vijftig zegt geld tekort te komen. Onder 50- tot 65-jarigen hebben 550.000 huishoudens een te kleine financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen, 170.000 meer dan in 2008.

Het vertrouwen in de economie is weer aan het groeien. Maar nog niet iedereen weet van de economische opleving te profiteren, zo constateert de bank op basis van eigen onderzoek.

Verband werkloosheidDe kwetsbare vermogenspositie van vijftigers hangt samen met de relatief hoge werkloosheid. Terwijl de werkloosheid onder andere leeftijdsgroepen begint te dalen als gevolg van het economisch herstel, neemt het aantal werkloze ouderen nog niet af. Momenteel zitten ongeveer een kwart miljoen mensen van boven de 45 werkloos thuis. Dit is meer dan twee keer zoveel als voor de crisis.