Nieuws Actueel

‘Vinding Byosis Oldenzaal laat vergisters beter renderen’

Van onze redactie 10 november 2014

Bij het bedrijf van varkenshouder en mesthandelaar Gerard Oude Lenferink in Fleringen wordt de komende weken de eerste modulaire unit met ByoFlex-techniek geplaatst. Het gaat om een module die twaalf meter lang, drie meter hoog en 3,5 meter breed is. De installatie is geassembleerd door machinefabriek Rutenfrans in Denekamp. De techniek van Byosis moet ervoor zorgen, dat er veel meer stoffen in de al bestaande installatie kunnen worden vergist dan nu het geval is.

Byosis zorgt voor grotere inname vergistersByosis (8 werknemers) bestaat sinds zeven jaar. Het bedrijf werd opgericht door Jan van den Broek en professor Johan Sanders van de Universiteit Wageningen. Ruim twee jaar geleden trad investeerder Eric Nijkamp van Nystaete Investments toe als aandeelhouder en sindsdien zetelt Byosis in Oldenzaal.Het project in Fleringen wordt het eerste voor het bedrijf in deze opzet voor Nederland. “Met onze techniek wordt de stikstof gefilterd, waardoor er bijvoorbeeld meer kippenmest kan worden vergist”, legt Byosis-directeur Jan van den Broek uit. “Hierdoor kan de installatie ook meer mest innemen dan nu het geval is. Wat overblijft is een residu van kunstmest en organische meststof. Wij zijn de eerste die er in slaagt op bedrijfsschaal stikstof in de vorm van ammoniak uit de mest te halen en die stikstof te binden.”

Biovergisters gaan bij bosjes faillietBiovergistingsinstallaties renderen nog maar moeizaam in Nederland. De bouw van dergelijke installaties was jaren een hype, maar de biovergisters gaan de laatste paar jaar bij bosjes failliet. Het rendement van veel vergisters is te laag vanwege verouderde techniek en de gestegen prijs van maïs, waarmee veel vergisters worden ‘gevoed’.Byosis heeft een module ontwikkeld die op bestaande installaties kan worden aangesloten. „Met onze techniek kan er aan de voorkant veel meer in”, legt Van den Broek uit. „Een ton kippenmest staat qua energie gelijk aan een ton maïs. Met onze ByoFlex-techniek kun je die maïs vervangen door kippenmest. Dan krijg je geld toe op kippenmest.” De kosten van een Byosis-module variëren, afhankelijk van de capaciteit van de vergister, van 200.000 tot 750.000 euro. De terugverdientijd van de grote units ligt volgens Van den Broek ‘tussen de drie en vier jaar’.‘Veehouders kunnen eigen mestprobleem oplossen’De markt voor ByoFlex-techniek wordt volgens Van den Broek alleen maar groter door de aanstaande opheffing van het melkquotum in Nederland, waardoor veehouders hun bedrijven kunnen vergroten en productie kunnen opvoeren. “We willen de modules schaalbaar maken en werken aan een model met een ‘doorlaat’ van 5.000 kuub, dat ruim zes keer kleiner is dan de installatie die we nu in Fleringen gaan plaatsen. Op die manier zouden veehouders hun eigen mestprobleem kunnen oplossen.”

Op de foto: Jan van den BroekFoto: Antoinette Borchert