Nieuws Actueel

Virtueel de lucht in bij VDL ETG in Almelo

Van onze redactie 5 juni 2015

Computer techniek chip Thinkstock

VDL ETG Almelo is een we­reldwijde speler op het ge­bied van complexe en inno­vatieve mechatronische systemen. Nagenoeg iedereen heeft tegen­woordig wel te maken met derge­lijke systemen, die worden toege­past in auto’s, zoals antiblokkeer­systemen en elektronische stabili­satiesystemen, maar ook robots, productiemachines, klimaatregelingen en waterbehandelingsappa­ratuur.

ProductielijnenVDL ETG ontwikkelt en maakt zowel onderdelen en modu­les als complete systemen voor hightechproductieapparatuur en analyse- en medische systemen. Het bedrijf werd opgericht als Phi­lips Machinefabrieken en heeft in­middels meer dan honderd jaar er­varing in het ontwikkelen en produceren van geavanceerde productielijnen voor producten variërend van gloeilampen tot displays. In 2006 nam VDL Groep het bedrijf over.

MontageSinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 84 bedrij­ven, verspreid over negentien lan­den en met circa tienduizend me­dewerkers. De klanten van VDL ETG komen uit de halfgeleiders­, solar-, medische en defensie- en aerospace-industrie. Bezoekers kunnen morgen zelf aan de slag met plaatwerk of in de montage.

Vlucht„We laten de allernieuwste high­techsnufjes zien zoals drones en voetbalrobots. Ook kunnen bezoe­kers zich in een vliegtuig wanen door een vlucht te maken in een flightsimulator”, aldus hr-manager Annette Hagenbeek.