Nieuws Actueel

Visie Kernrand Borne West kan doorgaan

Van onze redactie 2 april 2015

Wegwerkzaamheden thinkstock

De bezwering van wethouder Michel Kotteman dat voor elke nieuwe ontwikkeling een bestemmingsplanwijziging nodig is, was voor de politieke partijen voldoende. De visie geeft aan dat in de overgang van dorpskern naar platteland mogelijkheden zijn, mits deze passen binnen het landschappelijk karakter. Maar voor elke ontwikkeling is een procedure nodig om de bestemming te wijzigen.