Nieuws Actueel

Vitale sectoren in gevaar

Martijn Vervest 11 juli 2014

De overheid gaat extra aandacht besteden aan de digitale veiligheid van 'vitale sectoren': water, energie en telecom. Zo wil ze maatschappelijke ontwrichting als gevolg van cybercrime voorkomen en Nederland economisch aantrekkelijker maken, schrijft het FD op basis van het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN).Door de ICT-afhankelijkheid neemt "de impact en het risico van cyberaanvallen en verstoringen toe", staat in deze jaarlijkse inventarisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. "Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting of uitval van dienstverlening, met maatschappelijke onrust, verstoring of ontwrichting als mogelijk gevolg."De overheid wil alert zijn op ICT-duurzaamheid: kwetsbaarheid van onlineapparaten door verouderde, niet goed onderhouden software. Verder is een ,,verkenning'' gestart naar de mogelijkheid van gescheiden ICT-netwerken en diensten voor publieke en private vitale processen.