Nieuws Actueel

Vluchteling is welkom in de Rotterdamse haven

Van onze redactie 29 oktober 2015

Image 5384098

Hoewel de aankondiging van een asielzoekerscentrum in de Rotterdamse wijk Beverwaard een storm van protest opriep, verwacht havenbons Mare Straetmans met de komst van de vluchtelingen juist een probleem op te lossen. Het hoofd innovatie bij het Havenbedrijf Rotterdam maakt, op persoonlijke titel, de geesten rijp voor een banenmarkt voor vluchtelingen. TekortDe haven heeft een tekort aan technisch personeel.Vooral in het technisch onderhoud en de elektrotechniek, beaamt John Schreuter van Talent Gezocht, een bedrijf dat personeel werft voor de haven. Ondanks Rotterdams hoge werkloosheidscijfers worden die vacatures niet vervuld: ,,Dat is al jaren een probleem.'' Hij heeft zich bij Straetmans gemeld om te helpen. ,,Er lijken tussen de oorlogsvluchtelingen geschikte kandidaten te zitten.'' Binnenkort wil Schreuter met Straetmans en andere betrokkenen rond de tafel.In Amsterdam was afgelopen weekend al een banenmarkt voor vluchtelingen. Met name degenen met diploma's in de zorg en techniek konden daar terecht. Eerder pleitte de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb er al voor asielzoekers zo snel mogelijk bij bedrijven aan het werk te zetten. Ze moeten actief blijven en er zitten er nogal wat bij met een technische achtergrond, stelt Aboutaleb.RotterdamwetDe gemeente Rotterdam werkt aan bijzondere maatregelen om de huisvesting van vluchtelingen met een vergunning te vergemakkelijken, zo werd gisteren bekend. Zo wordt er aan gedacht om de Rotterdamwet tijdelijk aan te passen, aangezien door deze wet nieuwkomers zonder werk worden geweerd uit bepaalde achterstandswijken. Dat meldde de Rotterdamse topambtenaar Emile Klep op een bijeenkomst over deze thematiek, die was georganiseerd door werkgeversorganisatie VNO-NCW.