Nieuws Actueel

Vluchtelingenstroom gunstig voor bouwsector

Van onze redactie 20 oktober 2015

Image 5354595

Het EIB bouwt wel de nodige onzekerheden in bij de voorspelling. Zo is de verwachting dat de toestroom weliswaar nog een tijd aanhoudt, maar ook in rustiger vaarwater terechtkomt. Dat maakt de vraag naar woningen lastig te voorspellen. Een andere onzekerheid is de vraag in welk tempo de bouwproductie in gang gezet kan worden.