Nieuws Actueel

Vmbo Pijnacker-Nootdorp stapje dichterbij

Van onze redactie 4 mei 2015

Image 4900608

Pijnacker heeft nu het Stanislascollege voor mavo, havo en vwo. Onderwijswethouder José van Egmond (CDA) zou het aanbod voor voortgezet onderwijs in de gemeente graag compleet maken met voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Daarbij denkt ze aan een vakschool in de richting van groen en techniek in combinatie met glastuinbouw, maar ook zorg.In opdracht van de gemeenteraad heeft het college laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hieruit blijkt dat het stichten van een nieuwe school niet haalbaar is. ,,Maar het starten van een tweede locatie of het verplaatsen van een locatie door een schoolbestuur zou wel kunnen," legt Van Egmond uit. ,,Bestaande schoolbesturen moeten zelf het initiatief nemen, daar gaat de gemeente niet over." De gemeente wil meedenken en heeft de onderzoeksresultaten naar schoolbesturen en regiogemeenten gestuurd.DrukHoewel er lokaal behoefte is aan een compleet aanbod van voortgezet onderwijs, kan de noodzaak hiervoor niet worden aangetoond. José van Egmond: ,,In de regio is in principe genoeg plaatsingsruimte qua voortgezet onderwijs en vmbo, maar vaak niet op de plek van eerste of tweede keuze. Jongeren moeten steeds verder weg. Wanneer Voorburg vol zit, moeten ze naar Den Haag." En de druk stijgt voorlopig. Het aantal 12- tot 16-jarigen zal nog tot 2020 toenemen met 16 procent.,,De meeste jongeren gaan buiten onze gemeente naar school. Van Zoetermeer tot Rotterdam," zegt Van Egmond. Cijfers laten zien dat 68 procent van de voortgezet onderwijsleerlingen van Pijnacker-Nootdorp scholen bezoekt buiten de gemeente. De rest is ingeschreven op het Stanislascollege. Van de leerlingen die een afsluitend derde en vierde jaar op een vmbo-opleiding volgen, bezoekt iedereen scholen buiten de gemeente aangezien Pijnacker-Nootdorp deze vorm nu niet biedt. Momenteel zitten 237 leerlingen op scholen buiten de gemeente in de bovenbouw van het beroepsgerichte vmbo. Als de brugklasjaren daarbij worden opgeteld gaat het om zo'n 500 leerlingen.

OnderzoekJosé van Egmond is positief. ,,Een aantal schoolbesturen is geïnteresseerd," weet de wethouder. ,,Zij moeten nu onderzoeken hoeveel leerlingen ze kunnen verwachten, of het financieel haalbaar is en zo ja op welke locatie het zou kunnen." Het bedrijfsleven heeft laten weten ook kansen te zien. ,,We hebben een volgende stap gezet. Na de zomer verwachten we hier duidelijkheid over." Bij het aantreden van het nieuwe college gaf Van Egmond al te kennen dat het aantrekken van een speciale vmbo-vakschool een speerpunt is voor de komende jaren.