Nieuws Actueel

VNG: Gevolgen schrappen vuurwerkverbod beperkt

Van onze redactie 22 december 2014

De rechter oordeelde dat in Hilversum alleen de burgemeester op grond van de Gemeentewet het besluit had mogen nemen over het verbod en niet het voltallige college van burgemeester en wethouders, zoals is gebeurd.

Daarmee is de VNG het niet eens, onder meer op basis van diezelfde gemeentewet. De organisatie zegt dat op korte termijn juridisch weinig valt te doen en het wachten is op een bodemprocedure.

Voor andere gemeenten verandert er niets, aldus de VNG. Ze kunnen hoe dan ook gebruik maken van een model-verordening van de VNG over het verbieden van vuurwerk op openbare plekken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Een goede motivering is dan wel belangrijk.