Nieuws Actueel

VNO-NCW en MKB Nederland: ziektewet tijdelijk personeel onredelijk

Martijn Vervest 8 september 2014

De ziektewet voor tijdelijk personeel schiet zijn doel voorbij. De wet is bedoeld werkgevers te prikkelen om ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen, maar legt een te zware en onredelijke druk op hen. Het gevolg is dat werkgevers "kopschuw'' worden in hun personeelsbeleid. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.Zij baseren zich op onderzoek waaruit blijkt dat een grote meerderheid van werkgevers het een slechte zaak vindt dat ondernemers sinds 1 januari van dit jaar extra premie moeten betalen voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de Ziektewet.