Nieuws Actueel

Voelen we het herstel al in de portemonnee?

Bram de Vrind 13 februari 2015

De Nederlandse economie gaat sinds vorig jaar weer vooruit. Na twee jaren van krimp werd vorig jaar een groei van 0,8 procent gemeten. Vier vragen over het herstel:

We groeien weerAsscher: 45-plusser staat nog aan de zijlijn

Wat betekent de groeiende economie voor de kans op een baan?De situatie op de arbeidsmarkt is vorig jaar dankzij het economische herstel verbeterd. Dat betekent dat de kans dat werklozen een baan kunnen vinden is gegroeid. Het totale aantal banen in Nederland nam in 2012 en 2013 in elk kwartaal af, maar zit sinds het tweede kwartaal van 2014 weer in de lift. In de laatste drie maanden van vorig jaar kwamen er 42.000 banen bij, wat de sterkste toename in drieënhalf jaar was. Sinds de vorige lente neemt de werkloosheid met horten en stoten af, terwijl het aantal vacatures ook langzaam groeit.

Zijn alle problemen daarmee verholpen?Hoewel de stijgende lijn duidelijk is ingezet, is vooral de arbeidsmarkt nog niet terug op het niveau van voor de financiële crisis. Zo waren er eind vorig jaar in Nederland nog altijd 100.000 banen minder dan eind 2008 en is de werkloosheid nu ruim twee keer hoger dan zes jaar geleden. Per vacature zijn er ruim vijf werklozen, terwijl er in de zomer van 2008 nog evenveel vacatures als werklozen waren. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat de schade van de economische crisis is weggewerkt.

Voelen we het herstel al in de portemonnee?Nederlanders kregen vorig jaar na jaren van achteruitgang weer iets meer te besteden en zien de koopkracht dit jaar nog iets verder stijgen. Mede daardoor werd er vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer wat meer geld uitgegeven. Ook de verkoop van huizen neemt sinds vorig jaar weer toe. Consumenten gaven vorig kwartaal, mede door het herstel op de huizenmarkt, vooral meer geld uit aan meubels. Dankzij de populariteit van nieuwe smartphones nam ook de verkoop van elektrische apparatuur flink toe.

Helpen de hogere uitgaven de winkels al vooruit?De meest recente cijfers geven nog niet aan dat het beter gaat in de winkelstraten. In november nam de omzet van winkels nog af, zowel bij de verkopers van voedingsmiddelen als in de rest van de detailhandel. In de handel gingen in januari nog altijd meer bedrijven failliet dan een jaar eerder.