Nieuws Actueel

Volgend jaar 55 miljoen voor innovatie mkb

Van onze redactie 11 december 2014

In 2014 ging het nog om 32 miljoen euro, waarvan toen 1.600 bedrijven gebruikmaakten om te vernieuwen en te groeien. Zo kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en samenwerkingsprojecten. Verder is met MKB Nederland en de topsectoren afgesproken om regelingen beter op elkaar te laten aansluiten, zodat ondernemers makkelijker hun vleugels kunnen uitslaan in een andere regio.

Ruimte Kamp vindt het belangrijk dat het mkb de ruimte krijgt. ,,Het mkb is de motor van onze economie en aanjager van innovatie. De ondernemers verdienen dan ook ondersteuning die naadloos aansluit op hun praktijk. Zo versterken we het herstel van de economie en creëren we werkgelegenheid en inkomsten. Daar profiteren we allemaal van.’’

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB -Nederland stelt: ,,Deze samenwerking gaat uit van de kracht van de landelijke topsectorenaanpak en de kracht van de regio en brengt die samen. Dat is wel echt een stap.’’