Nieuws Actueel

Volgend jaar nog meer file

Lotte Grimberg 23 oktober 2014

Automobilisten moeten er rekening mee houden dat ze volgend jaar iets vaker in de file staan. Voor 2014 en 2015 wordt een lichte toename van het aantal files met 1 procent verwacht. Dat komt door een aantrekkende economie waardoor het verkeer toeneemt.

BewindsliedenDat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het jaarlijkse overzicht dat de bewindslieden van Infrastructuur en Milieu donderdag naar de Tweede Kamer stuurden.

TijdverliesDe afgelopen jaren was juist sprake van minder tijdverlies door files op het hoofdwegennet, maar ook dat voordeel neemt af. In 2013 nam het verlies aan reistijd nog wel af met 7 procent maar de daling was al een stuk minder dan in de jaren ervoor. De doorstroming van het verkeer verbeterde sinds 2010 doordat er meer spitsstroken en wegverbredingen bij kwamen. Ook de economische crisis zorgde voor minder auto's en vrachtwagens op de weg.

FietsenVerder blijkt dat meer mensen de fiets pakken en ze doen dat ook vaker en leggen er bovendien langere afstanden mee af. Volgens het KiM dragen vooral ouderen met een elektrische fiets bij aan de toename van het fietsgebruik. Amsterdammers en Utrechters fietsen veel vaker dan Rotterdammers. Den Haag zit er met het fietsgebruik tussenin.