Nieuws Actueel

Voltallige raad wil SLO behouden voor Enschede

Van onze redactie 10 november 2015

Slo larssmook

CDA fractieleider Ayfer Koç die de motie indiende meldde dat zij tevens de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld en de Twente Board heeft gevraagd het verzoek te steunen.

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling werd in 1975 toegewezen aan Enschede. Dat was in het kader van het spreidingsbeleid van het rijk om daar waar in ons land de werkloosheid hoog was, werk in de vorm van een (rijks)dienst te brengen. Groningen kreeg de PTT, Arnhem Cito, Heerlen kreeg de Open Universiteit en Enschede kreeg de SLO.

Foto: Lars Smook