Nieuws Actueel

'Voor een fles wijn keek docent toets soepeler na'

Van onze redactie 24 oktober 2015

Image 5368617

Les krijgen van succesvolle zakenlui, in een kleine, internationale klas: studeren aan de Europort Business School belooft een succesvolle toekomst. De toegang tot de particuliere onderwijsinstelling is met zo'n 10.000 euro per jaar prijzig. Wie nóg dieper in de buidel tast, krijgt eenvoudiger zijn mbo- of hbo-diploma. Dat stellen althans zeven jongeren die aan de eliteschool studeerden of dat nog steeds doen.Een oud-student die profiteerde van de fraude: ,,Ik had moeite met één vak. Toen die docent aangaf dat hij in ruil voor een fles wijn bereid was de toets soepeler na te kijken, greep ik die kans. Ik ging naar de slijterij en haalde dat vak."Volgens andere studenten laat schoolpersoneel zich ook omkopen met etentjes en contant geld. ,,Alles was te regelen. Soms kon je ook de toetsantwoorden van tevoren kopen," zegt een andere oud-student.MisstandenHun ontboezemingen worden bevestigd door een opleidingsmanager die tot voor kort op de school werkte. Volgens deze medewerker overtreedt de directie structureel en bewust de regels. ,,Na een gesprek knijpt de directie vaak een oogje toe. Een hoger cijfer of een vrijstelling is zo geregeld."Schooldirecteur Herman van Breda reageert verbaasd op de verwijten. Bij hem trok slechts één student aan de bel over dit soort praktijken. ,,De onafhankelijke examencommissie heeft deze signalen onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van dergelijke misstanden."Giften voor docenten hebben volgens Van Breda geen zin omdat alleen de examencommissie over vrijstellingen gaat en de beoordelingen controleert.

Volgens de ex-manager werd deze formele route echter omzeild. ,,De examencommissie kwam nauwelijks ergens aan te pas. Veel tentamens misten in de dossiers, op de cijferlijsten werd gewoon iets ingevuld."De fraude vond volgens hem bijvoorbeeld plaats aan het einde van het tweede studiejaar, bij studenten die hun propedeuse niet dreigden te halen. ,,Hun vertrek kost de school 30.000 euro, dus dat werd voorkomen met een schijnopdrachtje ter vervanging van een tentamen."Op de eliteschool draait volgens de bronnen alles om geld. Afstudeertrajecten zouden expres vertraagd worden zodat studenten duizenden euro's extra moeten overmaken om hun inschrijving te verlengen. Voor 250 euro mag het examen aan het einde van de studie worden overgedaan. Van Breda bevestigt die laatste mogelijkheid en noemt die regel 'transparant'. Maar de controle erop is onbetrouwbaar, meldt een oud-student. ,,Ik heb de antwoorden van dat examen opgezocht op internet. Dat was bekend, maar niemand zei er wat van."De Onderwijsinspectie noemt de fraudesignalen 'een ernstige zaak'. De bevindingen van deze krant kunnen aanleiding zijn voor een onderzoek, ware het niet dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de Business School al in het vizier heeft.HetzeBussemaker is van plan de accreditatie van de hbo-afdeling in te trekken na vernietigende rapporten van de Onderwijsinspectie over Chinese studenten. Zonder accreditatie zijn de diploma's van de school niets meer waard.Er zijn ten onrechte vrijstellingen verleend aan de Chinese studenten. Directeur Herman van Breda claimt echter niet te hebben geweten dat de diploma's waarmee de Chinezen binnenkwamen vals waren.Van Breda beweert het slachtoffer te zijn van een hetze tegen zijn school. Hij is echter geen onbeschreven blad. Hij was directeur van het bedrijf dat in 2002 betrokken was bij de fraude in het hbo. Zes hogescholen en bedrijven streken miljoenen euro's op door buitenlandse studenten in te schrijven zonder dat zij onderwijs kregen. Van Breda en een collega werden vorige maand nog door de strafrechter veroordeeld omdat ze onderzoeksgesprekken op de school heimelijk hebben afgetapt. Dit onderzoek was ingesteld door de NVAO, de instelling die de accreditaties verleent.Van Breda verdedigt zijn school. ,,Als de genoemde waarnemingen werkelijkheid zouden zijn, zou de Europort Business School studenten niet goed voorbereiden op hun beroep. Het tegendeel is waar. We realiseren hoge slagingspercentages."