Nieuws Actueel

Voormalig Reaal in Chinese handen

Lotte Grimberg 16 februari 2015

De genationaliseerde verzekeraar Vivat, voorheen Reaal, komt in handen van de Chinese branchegenoot Anbang. Die betaalt 150 miljoen euro voor de aandelen en steekt daarnaast nog een zo'n 1,3 miljard euro in versterking van de balans en aflossing van interne leningen binnen de groep SNS Reaal.

DealDat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. De overname is nog wel afhankelijk van toestemming van toezichthouders. Bovendien kan de deal nog worden afgeblazen als de financiële positie van Vivat de komende maanden sterk verslechtert.

VerliesDe overnameprijs ligt ver onder de boekwaarde van 2,4 miljard euro. Daardoor resulteert de verkoop in een fors verlies voor SNS Reaal. Om te voorkomen dat SNS Bank daardoor in de problemen komt, is besloten het bankbedrijf uit de holding te halen en direct onder de Staat te brengen.

MarktwaardeDat betekent volgens Dijsselbloem in feite dat de Staat SNS Bank van de holding koopt voor de marktwaarde, die geschat wordt op 2,7 miljard euro. Op dat bedrag wordt een overbruggingskrediet van 1,1 miljard euro dat de overheid eerder verstrekte, in mindering gebracht.

Gezien de impact op de structuur van SNS Reaal wordt de publicatie van de jaarcijfers, die gepland stond op 12 maart, tot nader order uitgesteld.

ReparerenDe verkoopprijs van Vivat is zo laag omdat Anbang eerst flinke gaten in de balans moet repareren. Om de solvabiliteit op peil te brengen, is een bedrag van naar schatting 770 miljoen euro nodig. De rest van de circa 1,3 miljard euro die Anbang investeert, betreft de aflossing van leningen die Vivat heeft lopen bij SNS Bank en SNS Reaal.

StaatshandenIn totaal waren 86 partijen geïnteresseerd in een overname van Vivat, dat twee jaar geleden in staatshanden kwam. ASR, de verzekeraar die met de nationalisatie van Fortis/ABN AMRO in 2008 in overheidshanden kwam, gold lange tijd als een van de belangrijkste gegadigden. Het bedrijf liet echter weten dat het geen bod heeft gedaan.

VerheugdTopman Gerard van Olphen van SNS Reaal reageerde verheugd op de verkoop. "Door deze transactie zijn de belangen van de polishouders en medewerkers van Vivat gewaarborgd'', verzekerde hij. Hij voegde eraan toe dat de herstructurering van SNS Reaal ,,in de laatste fase'' is beland.