Nieuws Actueel

Voorstel Kredietunies door beide Kamers

Caroline Spilt 28 april 2015

Negatief saldo rood staan bank 335

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdag unaniem ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA voor kredietunies. Dat zijn coöperatieve instellingen waarbinnen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf samen geld in een pot stoppen zodat anderen in dezelfde sector daaruit leningen kunnen krijgen. Dat moet een aanvulling zijn op kredietverlening door banken.

Het wetsvoorstel regelt de voorwaarden waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en kunnen opereren. Juridische belemmeringen die er nu nog zijn worden weggenomen. Er is al wel een aantal kleinere kredietunies, zoals die voor binnenvaartschippers, of regionaal georganiseerde kredietunies als die van Amsterdam of Oost-Nederland.

CDAHet CDA wil dat er binnen vijf jaar vijftig kredietunies zijn. "Kredietunies mogen dan leningen verstrekken tot maximaal 250.000 euro. Dit geeft ondernemers ruimte om te groeien en creëren we meer werk in Nederland'', aldus CDA-Kamerlid Agnes Mulder, één van de indieners van het wetsvoorstel.

PvdAHaar mede-indiener Henk Nijboer (PvdA) zegt: "Ondernemers ervaren veel problemen met banken om krediet te krijgen. Deze wet leidt ertoe dat ondernemers makkelijker krediet kunnen krijgen, zodat er meer investeringen en banen komen.''