Nieuws Actueel

Vrijwilliger oorzaak werkloosheid

Lotte Grimberg 26 augustus 2014

Mensen met betaald werk worden steeds vaker verdrongen door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. Daardoor ontstaat "een groot maatschappelijk probleem'', waarschuwt vakbond CNV Publieke Zaak dinsdag.

Klemmend beroepHet gevolg is dat er een groep ‘nieuwe werklozen’ ontstaat. Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel, stelt CNV. De bond doet "een klemmend beroep'' op het kabinet om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.

Jonge mensenVolgens CNV gaat het vaak om oudere werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt en vervolgens alleen vrijwillig of in laaggeschoolde arbeid aan de slag kunnen. Omdat bedrijven liever onbetaalde krachten aannemen kunnen jonge mensen met een diploma volgens de bond geen betaald werk vinden.

BrandweerDe vakbond ziet dat het betaalde werk onder meer wordt verdrongen door onbetaalde krachten bij bibliotheken, de thuiszorg, de brandweer en de crisisopvang. "Door bezuinigingen komen de banen te vervallen en vervolgens worden ze opgevuld door vrijwilligers of mensen met een uitkering'', zegt een woordvoerster.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt dat het kabinet er "alert'' op is dat met vrijwilligerswerk geen betaald werk wordt verdrongen. "Ik wil graag voorbeelden horen van het CNV'', zei hij na overleg van de ministerraad over de begroting van volgend jaar. Volgens hem zijn het kabinet en het CNV het op de grote lijn het wel met elkaar eens.